how to play online casino in malaysia

Penubuhan

  internet gambling in washington state

Pengenalan Mengenai Pertubuhan Khaujakan

Badan Kebajikan Jemaah Khaujakan Johor (BKJKJ) atau sebutan ringkasnya Khaujakan merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO)  bidang keagamaan (Islam). Di tubuhkan pada 8 November 1971 dan didaftarkan dengan pejabat pendaftaran pertubuhan cawangan Negeri Johor dengan nombor pendaftaran 473 ( Johor ).

  online casinos that use paypal

Objektif Penubuhan Khaujakan

Penubuhan bermatlamat untuk mengukuhkan uhkhuwah ahli jemaah dengan memupuk nilai nilai keharmonian persaudaraan bagi melaksanakan tanggungjawab dalam perkara al Ibadah, al Khalifah dan al Imarah demi pembangunan dan kesejahteraan umah.

 

Wawasan

Menjadi sebuah institusi Badan Agama yang Unggul dan Mantap serta mampu berperanan Mengajak, Membimbing, Menggalakan dan Meningkatkan kemajuan ibadah dan keimanan ahli jemaah khasnya dan Umat Islam keseluruhannya.

 

Penyataan Misi

Melaksanakan dengan tanggungjawan serta istiqamah  keatas prinsip prinsip yang mendasari penubuhan Badan Khaujakan antaranya seperti  Ibadah,  Mujahadah,  Dakwah dan Imarah,

  instant bonus online casino games

Nilai Nilai Utama

Jalani Hidup Sepenuhnya dengan Ajaran dan Panduan al Quran:-

Cara Bercakap,Cara Beribadah, Cara Bekerja, Cara Berkeluarga,Cara Bermasyarakat, Cara Berjuang, dan Cara BerJihad menurut Ajaran dan Panduan al Quran

 

internet gambling or online gambling
internet high stakes gambling new