Mengenai Kami

Badan Kebajikan Jemaah Khaujakan Johor

Badan Kebajikan Jemaah Khaujakan Johor (BKJKJ) atau sebutan ringkasnya Khaujakan (خوجكان) merupakan sebuah badan Agama Islam (NGO). Di tubuhkan pada 8 November 1971 dengan nomer pendaftaran PPM-003-01-08111971. (Pendaftaran lama No. 473) di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan, Malaysia

Tujuan Penubuhan

Khaujakan di tubuhkan dengan matlamat utama sebagai badan yang menjalinankan ukhuwah Islamiyah dengan masyarakat dengan melaksanakan tanggungjawab sosial dalam perkara perkara kesalehan. Sebuah institusi yang memiliki kekuatan ekonomi untuk mengiatkan usaha gerakan dakwah. Khaujakan juga sebuah pertubuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara agama, bangsa dan Negara Malaysia.

Aspirisi (Visi)

Menjadi sebuah badan agama Islam yang menerajui pembangunan kerohanian ummah dan penjanaan generasi rabbani.

Penyataan Misi

Badan Khaujakan berusaha menggerakkan perkara ibadah, imarah, mujahadah, dan dakwah sebagai misi untuk meningkatkan kerohanian ummah. Ini adalah juga sebagai prinsip yang mendasari penubuhan badan Khaujakan.

Nilai (Budaya)

Ukhuwah dan Kerjasama dalam kemasyarakatan, Ikhlas dan Istiqamah dalam ibadah adalah nilai dan budaya Jemaah Khaujakan.